(English version below!)

“Talanger, förmågor och kreativt uttryck” är temat på årets första workshop med Life Path Integration. Välkommen till Heart & Hand i Stockholm måndagen den 27 januari kl 19.00-22.00!

 

Kom och inspireras – med hjälp av andning, rörelse, stillhet och coaching vägleder Igor Dzeba utforskandet av vårt kreativa uttryck och vad våra talanger och förmågor är och hur de tar form I vårt liv. Under årets första tillfälle i Life Path Integrations workshopserie i personlig utveckling ges möjlighet att titta närmare på vad som är unikt med just dig och vilka gåvor du erbjuder världen. Vi tar avstamp i forskning och teorier kring människors styrkor och färdigheter men tittar också på vad det är som skapar glädje; Vad är det som gör att det är lätt att göra något, att ha flyt och att vara ”in the zone”.

 

Läs mer om workshopserien på Heart & Hand med Igor Dzeba här:

Längtar du efter att prova något nytt? Eller vill du kanske utforska andning, rörelse och stillhet tillsammans med andra människor? Är du en ledare, ser dig som en framtida lärare eller vill bidra till andra genom att lägga grunden för din egna personliga utveckling?

En kväll i månaden erbjuder Igor Dzeba en workshop i utforskande av grunderna i personlig utveckling. Varje workshop har ett tema – vid första tillfället inbjuds du till att utforska dina sinnen med hjälp av bland annat andning, rörelse, ljud, stillhet och samtal.

Tid: OBS! under 2020 med en ny tid, mellan 19.00-22.00.


27/01: Talanger, förmågor och kreativt uttryck
24/02: Syfte med livet – glädje och mening
23/03: Sociala relationer och mellanmänsklig kommunikation
27/04: Kärlek och empati
25/05: Fördjupning 1
22/06: Fördjupning 2

Pris:

Rörlig skala, 150kr-350kr, för att möjliggöra deltagande för alla. Kom på alla workshoptillfällen eller välj att komma då det passar dig! Du bokar din plats inför varje workshoptillfälle genom att kontakta Igor på 0706704041. Betalning sker med Swish till telefonnummer 0706704041.

Lokal:

Heart & Hand, Allhelgonagatan 5, 118 58 Stockholm. Den närmaste tunnelbanestationen är Skanstull. Ta den norra utgången, Heart & Hand ligger uppför trappan förbi Gunnarsons bageri.

Lär känna Igor Dzeba:

Igor är certifierad andningspedagog, gongmästare, bodyworker och diplomerad coach. Han har en masterexamen i management och teknologi och en lång karriär i ledarskap inom företagsvärlden. Igor har tillbringat många år med att utforska personlig utveckling i områden som andning, rörelse, ljud, yoga och tantra.

Igors passion är att möjliggöra individers integration genom ökad självkännedom, som i sin tur maximerar en individs livskvalitet och potential. Han har väglett människor individuellt och i grupp under många år. Detta tillsammans med hans intresse för personlig utveckling har lett till att han har utvecklat Life Path Integration (LPI) Program, ett program där personlig utveckling och individens integration står i centrum.

Igor har kroatiskt ursprung och har levt hela sitt vuxna liv i Sverige. När han inte vägleder andra människor lever han i ro och kärlek med sin familj. Han kan också ses dansa tango eller frigörande dans. Igor brinner också för att sprida andningspedagogiken i Sverige och internationellt och är därför en av huvudorganisatörerna bakom den årliga internationella andningskonferensen Global Inspiration Conference när den återvänder till Sverige i augusti nästa år. Konferensen återvänder till Sverige efter att ha turnerat världen i tjugofem år! Se www.gic2020.com för mer information.

Igor erbjuder andningssessioner, aktiva och stilla meditationer, inre och yttre ljudterapi, individuell- och gruppcoaching, ledarskapsutveckling inom företagsvärlden, samtalsstöd och workshops i personlig utveckling.

Du är välkommen med dina frågor till Igor som nås på telefon 0706-704041 eller e-mejl igor_dzeba@yahoo.com.

Varmt välkommen!

 

“Talents, abilities and creative expression” is the theme of Life Path Integration's first workshop of 2020 at Heart & Hand in Stockholm on Monday 27 January at 19.00-22.00!

 

Come and be inspired – with the help of Breathwork, movement, stillness and coaching, Igor Dzeba guides the exploration of our creative expression and what our talents and abilities are and how they take shape in our life. During the final event of the year in Life Path Integration’s workshop series in personal development, you are invited to inquire into what it is that is unique with you and what gifts you offer to the world. We also offer theory and research about human beings’ strengths and abilities and look deeper into what creates happiness; What is it that makes it easy to do something, to have flow and to be in the zone.

 

Find out more about the workshop series at Heart & Hand with Igor Dzeba here:

Are you looking to try something new? Or are you perhaps looking to explore Breathwork, movement and silence together with other people? Are you a leader, see yourself as a teacher in the making or would you like to contribute to others by laying the foundation for your personal development?

Igor Dzeba is offering an explorative and experiential workshop series in the foundations of personal development one evening a month! Every workshop has its own theme – first up, you are invited to explore your senses, using your breath, movement, sound, silence and conversation.

Time: Please note that in 2020 we meet at a new time, between 19.00-22.00!

27/01: Talents, abilities and creative expression
24/02: Life purpose – joy and meaning
23/03: Relationships and interpersonal communication
27/04: Love and empathy
25/05: Advanced level 1
22/06: Advanced level 2

Cost:

The cost per workshop is 150-350SEK – sliding scale enables everyone to participate! Attend all workshops or choose to join when it fits in with your schedule! Please book your place prior to each workshop by contacting Igor on mobile number +46-70 670 4041. Please pay for each workshop separately by using the Swedish bank app Swish: 0706704041. If you do not have a Swedish bank account or Swish, please let Igor know.

Venue:

Heart & Hand, Allhelgonagatan 5, 118 58 Stockholm. The closest subway station is Skanstull. Take the north exit, Heart & Hand is up the stairs past the bakery Gunnarsons bageri.

Get to Know Igor Dzeba:
Igor Dzeba is a certified breath worker, gong master, body worker and facilitator for personal transformation. He combines movement, sound and breath to invite natural expansion, self-expression and accessing more of who we truly are. Igor offers active and still meditations, individual coaching, and leadership trainings among other. Igor has spent many years inquiring into self-development, movement, sound and tantra which has led him to develop his own Life Path Integration (LPI) Program. He also draws on a substantial career in business leadership, with a Master of management of technology and business administration. Igor is a yogi and a passionate tango dancer. He is a Croatian national living in Sweden.

Igor offers breathwork sessions, active and still meditations, inner and outer sound therapy, individual and group coaching, leadership development for the privat business and workshops in personal development.

You are welcome to contact Igor with your questions on mobile number +46-70 670 4041 or via e-mail igor_dzeba@yahoo.com.

Welcome!

KontaktA CENTRET

Heart & Hand
 

Allhelgonagatan 5 (genom huset och över gården)

118 58 Stockholm

ingridfrideborgsdotter@gmail.com
 

Närmaste T-bana: Skanstull

© 2018 by Heart & Hand.